Tvisten om Farstanäs camping

07 maj
7 maj, 2019

Min syn på tvisten om Farstanäs camping

Sju års förhandlande

För det första är det djupt olyckligt att vi överhuvud taget hamnar i den situationen vi nu är med Farstanäs familjecamping och havsbad. Inte minst då kommunens andra citycamping stängs ner till sommaren 2019.  Farstanäs har förutsättningarna att vara Stockholms mest moderna och bästa camping, vilket har varit mitt/vårt gemensamma mål sedan vi började jobba med detta för ca sju år sedan. Det var denna utmaning som jag gick igång på och ville då själv investera närmare 150 miljoner för att bli nr ett i Stockholm när det gäller både storlek, service och miljö. Jag såg att Järna skulle ha Stockholms största hotell med kapacitet för närmare 1500 – 2000 bäddar när det var som mest besökare i samband med större evenemang som tex Hockey VM , OS eller ungdoms turneringar basket mm. Men hittills så har vi bara förhandlat och diskuterat med mängder av tjänstemän inom Södertälje kommun och egentligen inte kommit en cm framåt.

Stockholms främsta camping

Från Södertälje kommuns sida så har man hela tiden pratat om att Farstanäs är det guldägg som man har inom besöksnäringen och här ville man satsa, och gärna med oss. Runt detta skrev vi en avsiktsförklaring som idag inte ens har blivit en tummetott. Vi var överens om att campingen skulle få 4-5 stjärnor.  Det skulle byggas över 100 nya året-runt stugor, ny pool anläggning, nya service hus, ny restaurang och ny affär plus en ny entré o reception.  Dessa kostnader skulle jag stå för och kommunen skulle se till att vi fick ett avlopp, lösa busstrafiken och även hjälpa till med eventuell båtförbindelse, samt att vi skulle gemensamt jobba med skyltning och marknadsföring. Farstanäs familjecamping skulle utvecklas till en modern året-runt boendeanläggning med över 1000 bäddar som främst var för familjer, idrottslag och andra större lågpris grupper. Min plan var att detta skulle vara klart 2017/2018.

Inget förtroende för oss

Under resans gång har jag haft ett 20 tal olika kontaktpersoner på Södertälje kommun och när jag sade ifrån för några år sedan och ville ha en enda så har dessa bytts ut tre gånger. Felet är att ingen är genuint intresserad av campingen och mer intresserad av att vi inte gör något fel. Det innebär att tjänstemän nu efter 20 år begränsat oss att klippa gräs, röja skog samt att bo i tjänstebostäder mm. Om vi skall sätta upp en ny skylt eller göra någon förändring i kommunens  byggnader så skall det diskuteras med kommunens tjänstemän och detta kväver en driven entreprenör. Skall sådant här projekt lyckas måste det finnas förtroende för entreprenören och denne måste få fria tyglar och inte en byråkratisk ryggsäck.

Politikerna vill ha en Eco camping men ingen vet vad det innebär

Man vill att vi skall driva något som är en Eco camping vilket vi inte ens vet vad det är och tyvärr vet inte heller tjänstemännen detta, men det verkar vara ett modeord som ligger i tiden. Jag har sagt mig villig till att driva Farstanäs camping med Eco-profil, om jag förstår vad man menar med detta, och vi förstår vad man från kommunen  vill satsa på detta. Vi har varit lovade avlopp under nästan hela denna resa men fortfarande så kommer det lastbilar nästan dagligen och hämtar toa avfall vilket inte rimmar med Eco. Om de som bestämde var medvetna om detta så skulle man över huvud taget inte prata om Eco-camping förrän man löst denna fråga som fortfarande inte har något slutdatum. Eventuellt skall den vara klar till sommaren 2022 vilket är senaste budet men fortfarande inget löfte.  Övrig inriktning för campingen finns heller inga beslut om trots att det diskuterats i minst fyra år mellan oss.

Många nya kursändringar och löften som brutits

Från början skulle vi få en tomträtt som gick att belåna för att kunna finansiera upprustningen om ca 150 miljoner. Här backade kommunen i tomträttsfrågan och erbjöd sig i stället att sköta investeringarna själva vilket man påstod och diskuterade med oss i tre år.  I vintras kom man helt plötsligt fram till att några investeringar blir det absolut inte förrän mitt avtal gått ut, 2027.

Denna nya kurs beror på statsstödsregler som man inte förstått att det gällde, vilket är en gåta för mig att kommunens tjänstemän inte känner till.

Under de två senaste åren har man från kommunen lagt tid och energi med div konsulter på två nya avtal mellan oss. I höstas kom någon inom den kommunala organisationen fram till att ett sådana avtal kan man inte skriva på grund av LOU. Återigen är det svårt för oss att förstå att så många tjänstemän och jurister som varit inblandade i detta avtal inte har koll på sina egna regelverk.

För ca 20 år sedan var byggnaderna på anläggningen så eftersatta att de skulle rivas och i stället gav man bort dem till förra ägaren av bolaget, som renoverade upp flera av dem för att kunna fungera några år till. För ca fem år sedan kom någon jurist inom administrationen fram till att det var olagligt att ge bort byggnader på ofri grund och då löste man tillbaka dem mot det bolaget investerat i dessa minus avskrivningar. Det finns en mängd konstigheter till som visar på utmaningarna vi har till ett samarbete.

Skriftliga löften och ambitioner som uttalas men som ingen följer upp!

Jag har efterfrågat vad man vill med campingen sedan hösten 2015. Våren 2017 blev jag lovad skriftligt något som man från tjänstemännen kallade ett skelett med stora ramar till en framtida plan för campingens status vilket inte ens blivit ett lillfinger till ett skelett till dags datum. På två år så har inget hänt och detta säger något också.

Vi har väntat på en planläggning för området som skulle ta 1-2 år och som nu är inne på år 8, och där vissa delar dragit ut så långt på tiden att dispenser med länsstyrelsen med mera måste tas om.

Nästan årligen så har löftet från Södertälje kommuns representanter varit  att man skall vara klar om ca nio månader. Senast jag fick detta löfte var i november 2018 vilket antagligen inte kommer stämma det heller.

Vi har varit lovade hjälp att få bussen som går förbi campingen att den skall svänga upp till receptionen. Har försökt att förklara det orimliga i att barnfamiljer som skall bada eller campa skall ta bussen och sedan gå ett par km med packning. Här har absolut inget hänt på 6-8 år i frågan som lätt borde kunnat lösas om den var viktig och man verkligen ville utveckla besöksnäringen och ge Södertälje borna tillgång till badet och friluftslivet i Farstanäs.

När det gäller avloppet så är det en av få campingar och troligen den enda i denna storlek som har avlopps-tankar och inte kommunalt avlopp. Från första dagen för ca 8 år sedan har frågan diskuterats och inget har hänt. Vid fel vindar så sprids en hemsk stank som gjort att restaurangen måste hållas stängt några timmar. Om de som var ansvariga och brydde sig om utvecklingen av campingen var på plats när man tömmer tankar och känner stanken så skulle vi antagligen få en viss förståelse för varför avloppet måste prioriteras.

Det finns enkla lösningar för husbils tömningar som borde varit löst för fem år sedan, men fortfarande har ingen bemödat sig att ta i frågan. Nu töms wc och gråvatten tankar illegalt i naturen, vilket blir en följd av detta. Jag bedömer kostnaden till mindre än femtio tusen kronor för att lösa detta som inte finns över huvud taget inom xx antal mil, vilket är en självklar service för en besöksdestination där någon vet lite om husbilsägare.

Ett  avtal som bara innehåller försämringar

Det slutliga avtalsförslaget fick jag ca 3 veckor innan det var dags att öppna för säsongen 2019 trots att jag låg på ledningen i oktober och november, att till början på december måste vi ha klart för att kunna köra sommaren 2019. När vi inte kunde acceptera avtalet som bara innehöll försämringar så föreslog jag att vi skulle fortsätta på det avtal som gällde säsongen 2018 vilket vi inte fick något svar på. Svaret vi fick var att om vi inte skriver på det föreslagna avtalet så stänger kommunen ner sina byggnader och där är vi nu. Detta har sina fördelar då vi kan sluta förhandla och börja jobba med utveckling i stället. Vi skulle utveckla campingen och inget har hänt under nästan sju år då vi bara jobbat med idéer som skrotats av motparten av olika anledningar.

Nu kan vi sköta oss nästan helt själva och få till förändring

Nu har vi landat i det gamla avtalet som bara innehåller vissa byggnader där vi sköter oss själva, och har detta att förhålla oss till de närmaste sju säsongerna. Södertälje kommun äger x antal byggnader på den mark som vi arrenderar och som de inte kan använda om de inte betar hyra till oss, vilket vi inte diskuterat ännu. Vi avser inte att hyra byggnaderna utan ersätta dessa med mobila enheter. På grund av extremt kort framförhållning i år så har vi fått förlita oss till enklare lösning. Det innebär att det blir några färre toaletter, en diskplats färre och några duschar färre. Till den sommaren med riktigt avlopp så kommer anläggningen att ha en betydligt bättre standard än i år och redan nästa år så kommer vi kräva av kommunen att flytta vissa av sina byggnader så att vi kan driva anläggningen som den skall drivas med bättre och modernare mobila byggnader på plats. Nu skall vi anpassa driften efter den standard vi klarar att hålla med dessa förutsättningar som vi får på Farstanäs.  Det blir en annan kundgrupp än den som en modern familjecamping skulle dra till sig! Som entreprenör så är jag van att anpassa mig och bara det finns tydliga regler så gör vi bästa möjliga av detta.

Min bestämda uppfattning är att man från kommunens sida inte litar på oss som entreprenörer och vill ha ett finger med i spelet på de flesta punkter. Samtidigt så har ingen varit ansvarig för projektet från kommunens sida, så att det händer något, och då har det heller inte hänt något, vilket är rätt logiskt även för en icke byråkrat.

När vi skulle försöka få till nya avtal och en idé om framtiden så har min motpart bestämt att detta skall lösas mellan två advokater vilket inte har fungerat, vilket jag förklarade från dag ett. Nu är förtroendet i botten från båda sidor, även om god ton råder.  Frågan skulle troligen löst sig på två möten mellan mig och någon från högre nivå med mandat att förhandla, och som verkligen förstod hela utmaningen. Jag kan konstatera att något besöksnäringsfokus har inte kommunen, vilket är ganska givet då det antagligen handlar mer om storindustri och andra grenar, som är Södertäljes starka sidor.

Campingen behöver runt 100 miljoner för att bli den succé som den har potential till

Farstanäs behöver kärlek och en ordentlig upprustning i den storleksordning då allt på anläggningen är ca 50 år och avskrivet för länge sedan. Dessa investeringar kan vi eller någon annan operatör ta på sig, men då måste man få långa avtal på minst 35 år. Vi har sagt att vi kan lämna tillbaka kontraktet, men vill ha ersättning för vad detta har kostat oss fram till idag, då våra förutsättningar ständigt har förändrats vilket kostat oss stora belopp.

Framtiden på Farstanäs

Vi kommer anpassa driften och kunderna efter förutsättningarna. Dvs att kommunen inte kommer investera och har stängt sina byggnader, samt att de inte går med på att lösa in något restvärde.  Det innebär att vi bara kan investera i mobila enheter. Vi kommer kräva att kommunen flyttar sina byggnader så att vi får en rimlig förutsättning att bedriva den camping man kräver i vårt avtal. De hus som inte behöver flyttas kommer att stå tomma fram till 2028, vilket innebär att de i princip behöver rivas enbart av den anledningen. Trots detta kräver de årligt underhåll och driftskostnader samt bevakning.

Vi siktar på att utveckla Farstanäs Camping trots de förutsättningar vi får av hyresvärden. Vi tror oss kunna få ekonomi på anläggningen, förutsatt att vi följer dagens avtal och hyresvärden inte kommer med nya pålagor eller förändringar. Vi hoppas givetvis att bussar, ev båtar, avlopp, tömningsstation för husbil samt gemensamma marknadsföringsinsatser, kommer att vara en del av det som lyfter campingen i framtiden. En fördel är att hela Stockholmsområdet har väldigt låg standard på sina campingar om man tex ställer de i förhållande till västkusten. Vi skall nog kunna göra något bra av detta trots att det inte blivit vad vi förespeglats, och egentligen helst velat avstå, då detta absolut inte är vad vi blev inlockade i.

Pigge Werkelin
Entreprenör som två ggr fått Campingnäringens prestigepris för att vi varit duktiga på att utveckla stadsnära campingar.