16 apr

Boendeanläggningar

Här beskriver vi de anläggningar vi har på Gotland. Vi jobbar dock med flera projekt utanför Gotland. Information om dessa kommer fortlöpande att uppdateras på Drömstugans hemsida.

Björkhaga Strandby

Werkelinbolagen övertog Björkhaga Camping på 90-talet. Den var då Gotlands sämsta camping med ett av de bättre lägena. Allt var utdömt: kök, vatten, avlopp, el och sanitetshus. Vi började med att bygga en restaurang som stod klar till sommaren 2006.

Under perioden 2005–2007 har vi investerat 58 miljoner kronor för att bygga upp en helt ny anläggning. (Det är unikt i Sverige att man investerar så mycket i en ny camping). Totalt handlar det om 55 nya boenheter av mycket hög året-runt-standard. Idag ägs anläggningen av stugornas bostadsrättsförening och endast restaurangen ägs av Werkelinbolagen.

Björkhaga Strandby

Slite Strandby

Werkelinbolagen tog över Slite Camping 2006. Sommaren 2015 byggdes drygt 70 Drömstugor och anläggningen är i övrigt uppdaterad med servicehus, servering, pool och äventyrsgolf. Idag ägs anläggningen av stugornas bostadsrättsförening. Servering, pool, konferens och sportaktiviteterna ägs av Gotland Sports Academy.

Slite Strandby

Björkhaga By

Anläggningen var tidigare en pensionatsanläggning (Björkhaga Pensionat) som inte utvecklats med tiden. Werkelinbolagen köpte anläggningen 2006. I en första etapp investerade vi drygt 7 miljoner för att förstärka den charmiga gamla stilen, fast i modern tappning, tillsammans med en helrenovering av sanitetshusen.

Till sommaren 2009 stod anläggningen klar med ytterligare 18 moderna och fullt utrustade stugor i två storlekar. Anläggningen består då av 34 enheter. Anläggningen ägs av stugornas bostadsrättsförening.

Björkhaga By

Burgsvikens Strandby i Fide

Werkelinbolagen köpte in anläggningen i slutet på 90-talet tillsammans med två granntomter. Vår ambition är att skapa södra Gotlands bästa turistanläggning med över 500 bäddar vilket innebär en investering på 70–140 miljoner. På grund av myndigheternas långsamma handläggning har vi hållit på med planläggningen i flera år. När Gotlands kommun till sist gav besked om att de inte kunde lösa avloppsfrågan förrän tidigast 2011–2012 satte vi stopp för våra planer.

Istället styckade vi upp fastigheten och sålde tre fastigheter med byggnader i Fide Stationssamhälle. Nu återstår tomtmark med bygglov för tjugo stugor som är till salu.

Fide Stationssamhälle

Kneippbyn

Under den period Pigge var VD för Kneippbyn, 1996–2004, ökade de från 200 bäddar till nästan 700 bäddar. Campingen utvecklades från 2- till 4-stjärnig standard. Omsättningen var 1996 8,5 miljoner och när Pigge lämnade över VD-posten till sin syster Eva Werkelin låg vinsten på 8,5 miljoner med en omsättning på 56 miljoner! Idag är Pigges bror Bobbo Werkelin VD på Kneippbyn.

Villavagnar på Kneippbyn

Visby Strandby och Novi Resort Visby

Werkelinbolagen tog över Norderstrand 2006. Vårt uppdrag från kommunen var att göra en 4-stjärnig camping och hotell. I juni 2006 började vi samarbeta med Tott Hotel, i augusti började vi jobba med bygglovet, 14 juni 2007 fick vi bygglov för hotellet och 13 augusti 2007 satte vi spaden i jorden för byggnation av ett designhotell och bungalowby och en 4-stjärnig camping.

Hotellet öppnade 2008. Investeringen landade på över 300 miljoner. Idag ägs anläggningen av bostadsrättsföreningen.

2012 ersatte Norderstrand camping de gamla campingstugorna med nya.

Norderstrand heter numera Visby Strandby och Tott hotel heter nu Novi Resort.

Norderstrand TOTT Hotel

Snäck Camping

Kneippbyn tog över Snäck Camping 2003, i samband med det bildades Snäck Camping AB som idag ingår i Werkelinbolagen. Vid övertagandet var Snäck nästan som en ”museicamping som borde bevaras för eftervärlden med standard från 60-talet”, med undantag från ett servicehus som byggts senare. Standardnivån låg då långt under vad man kan förvänta sig av en camping med Snäcks läge och naturliga förutsättningar.

Under säsongen 2013 var anläggningen ett föredöme i Sverige med 4-stjärnig standard, drygt 600 nya bäddar i 110 enheter. Här fanns en bra restaurang med café och även en poolanläggning under tak. Då hade vi investerat ungefär 60 miljoner. Vi städade badstranden varje dag och hade som ambition att, i samarbete med kommunen och ett antal företag, jobba för att Snäck skulle bli en av Gotlands tre bästa badstränder!

Tyvärr raserades planerna helt då Region Gotland fattade beslut om att stänga Snäck Camping. Ett förödande och sorgesamt beslut för alla duktiga anställda som gjort sitt yttersta för att göra campingen så fin och välfungerande som den blev, samt förstås för alla gäster som uppskattat att bo och vistas på anläggningen.