16 apr

Utvecklingsbolag Gotland

Allt började 1997 när Pigge blev uppmärksam på hur låg standard det var på de gotländska campingarna jämfört med övriga Sverige. På Gotland fanns ingen camping som hade mer än 3 stjärnor – de tio bästa låg på i genomsnitt 2,2 stjärnor. I övriga Sverige hade man ett genomsnitt på över 4 stjärnor i de turistiska länen. Hela Gotland var fullt av alldeles för låg standard på alla bäddar!

I och med att Gotlands kommun ägde de flesta anläggningarna borde de också vara drivande för att utveckla campingarna till högre standard, men de investerade inget och systemet med korta arrendeperioder gjorde att inte heller arrendatorerna var intresserade av att investera.

Samtidigt har Gotland så starka turistiska värden. Ta bara den västra kustens solnedgångar över den obrutna horisonten! Pigge kände en frustration över att vi på Gotland inte var bättre på att ta tillvara de här unika värdena. Så började en lång resa med att försöka få kommun och länsstyrelse att förstå att vi måste utveckla de här anläggningarna, bygga bättre boende och i vissa fall ge dispens från reglerna om strandskydd.

Pigge startade UBG, Utvecklingsbolag Gotland, och satte upp målet att skapa 2000 nya bäddar.

Så var det igång…

UBG började föra en dialog med Gotlands Kommun med syfte att ta över flera av campingarna. I starten var det svårt att få idéerna förankrade, men sen blev de accepterade och man insåg att det var rätt väg att gå för att kunna utveckla campingarna vidare. Pigge lyfte även idén med så kallade ”turistzoner” inom vilka det borde vara enklare att exploatera boendeanläggningar.

Diskussionerna ledde fram till att UBG köpte in Brissund, Slite, Snäck, Björkhaga, Norderstrand och Fide campingar. I avtalet om Norderstrand och Snäck fanns med villkor om att UBG åtog sig att hölja standarden till fyrstjärnig camping. När det gäller Norderstrand hade Gotlands Kommun även ett önskemål om att det skulle byggas hotell för att stödja kongresshallen med hotellrum. Att driva hotell ingick inte i de ursprungliga planerna varför Pigge skaffade fler samarbetspartners så att hotelldelen av Norderstrand till att börja med utvecklas i samarbete med Tott Resort.

Hur har det gått?

I slutet av 2007 skickade SCR (Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation) ut ett pressmeddelande om att deras medlemmar under en femårsperiod investerat över 1 miljard på Sveriges över 600 campingar. Werkelinbolagen har under de senaste fyra åren medverkat till investeringar på drygt 460 miljoner och planerar för ytterligare 200–300 miljoner. Vi har hittills skapat ca 1600 nya bäddar. Plus att Kneippbyn* har skapat ca 300 nya bäddar sedan 1997. (*Pigge var VD för Kneippbyn 1996–2004)