16 apr

Syn på företagande

Hur man gör affärer?

Enligt Pigge finns det två typer av affärspersonligheter:

  1. de som alltid vill ha ut maximalt av allt
  2. de som vill göra snabba affärer, vilket innebär att de hinner göra fem affärer när andra gör en

Jag är typ nummer två. Det är inte pengarna som driver mig, utan att få genomföra de olika projekten, att bevisa att det går.

En bra affär kännetecknas av att båda parter känner sig som vinnare. På det viset kommer de båda att gärna göra fler affärer ihop i framtiden och det grundar ett bra samarbete.

Medarbetare och samarbetspartners

Jag har insett att det är jävligt bra att jobba med tjejer! De är kompetenta, lojala och har mycket att ge om man bara släpper loss dem. I ledningsgruppen har jag tre kvinnor och två män varav en är en andra generationens invandrare. Helt utan kvoteringar. Hos oss finns inga stämpelklockor utan alla tar ansvar för sin egen tid. Jag försöker se till att det finns en hög kulfaktor på jobbet.

Jag uppfattar det som att jag jobbar med ett stort förtroende från dem jag jobbar med och jag har stort förtroende för dem. De får fatta egna beslut och det är uttalat att man får göra fel. Mina medarbetare har vuxit väldigt mycket och fått ansvara för uppgifter som ligger utanför det som de trodde att de kunde. De ska gå till jobbet med glädje, inte som ett tvång. Hos oss händer det alltid mycket!

Ju fler lyckade projekt jag genomför, desto mer förtroende får jag och då blir det fler som tror på mig. Eftersom jag tänker i bilder, passerar jag snabbt flera steg och hamnar långt före i mina tankar. Om man vill ha folk med sig måste man vara en bra berättare som kan inspirera så att folk vill vara med. De måste kunna se det jag ser. Jag tror att jag är bra på att måla upp bilder och visioner när jag berättar – om jag inte kunnat få andra att förstå hade jag inte lyckats med så mycket som jag har gjort.