16 apr

Välkommen

Werkelinbolagen är ett samlingsnamn för alla Pigge Werkelins bolag. Namnet kom till eftersom vi behövde en gemensam plattform, ett namn att säga i telefon när vi pratar med kunder och leverantörer. Werkelinbolagen är ingen juridisk person utan moderbolaget är Visby Invest AB.

Drömstugan jobbar med utveckling av ett ägandekoncept för stugor som gynnar både campingägare, stugägare och gäster.

Visby Invest AB är moderbolag i en liten koncern bestående av flera bolag som äger campingplatser.