16 apr

Personen Pigge

Lösningsorienterad entreprenör

Jag är ingen förvaltare utan en entreprenör som jobbar bäst i uppförsbacke och motvind. När jag väl kommit över krönet kör jag i diket om det inte blir intressant.

Jag har förmågan och modet att ta ett snabbt beslut om det behövs och jag är bra på att snabbt anpassa mig efter nya förutsättningar.

Jag är bra på att fungera med väldigt många olika slags människor – sådana som inte skulle fungera med varandra, kan jag fungera med var och en för sig. Jag är smidig på att få ihop folk och få dem att gå framåt så att båda parter känner sig nöjda.

Jag är duktig på att hitta lösningar. Först måste man kunna se vad det verkliga problemet är, innan man kan hitta rätt lösning. Jag kan se möjligheter och utmaningar i dåliga saker.

Jag har lätt för att komma ihåg siffror, ibland ”tar jag” de ekonomiansvariga, för på något sätt vet jag när de har fel, jag känner på mig att pengarna finns därför att jag har en inbyggd ekonomisk rimlighetsbedömning. Det kan uppfattas som kaxigt, särskilt som jag har svårt att hålla tyst.

Tar vara på tiden

Om jag slår ut min arbetstid så blir det nästan normal arbetstid. Jag snor till mig helger med familjen och Monika kanske åker med om jag gör en föreläsning någonstans. Det handlar om att delegera, att det finns många som är med och tar ansvar och att jag jobbar med duktiga människor som också tar ansvar. Jag behöver inte kolla dem.

När jag kopplar av vill jag göra grejor. Två dagar i veckan måste jag få simma eller åka hoj. Jag behöver en fysisk aktivitet att ta ut mig på därför att det är psykiskt utmattande att jobba som jag gör.

Jag har blivit rädd om min tid så jag sitter inte längre på möten som jag tycker är skit. Alla får sin chans, men inte mer.